FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Rijken vaker naar tandarts en mondhygiënist

14 maart 2016

Hoe hoger het inkomen, hoe vaker mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de Nederlanders uit de twee laagste inkomensklassen gaf 70 procent in 2015 aan naar de tandarts te zijn geweest. Dit aandeel loopt op met het inkomen, tot bijna 90 procent in de hoogste klasse. Een vergelijkbaar patroon is te zien bij het gerapporteerde bezoek aan de mondhygiënist, dat oploopt van bijna 30 tot bijna 40 procent. De bevindingen zijn opmerkelijk omdat mensen met een lager inkomen juist wel vaker de huisarts, specialist, of psycholoog bezoeken dan mensen met een hoger inkomen.

Kosten voor mondzorg worden voor volwassenen niet vergoed vanuit de basisverzekering, op een aantal bijzondere gevallen na. Kinderen onder de 18 jaar krijgen kosten voor behandeling door een tandarts of mondhygiënist wel vanuit de basisverzekering vergoed. Bij hen zijn er geen verschillen tussen de inkomensgroepen.