FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ruim driehonderd miljoen extra voor zorg

16 april 2014

Het kabinet trekt volgend jaar ruim driehonderd miljoen euro extra uit voor de langdurige zorg. Het bedrag zou de jaren erna verminderen naar een structureel extra budget van zeker 200 miljoen euro.

Het incidentele extra geld voor de eerste jaren is onder meer bedoeld om de bezuinigingen te verzachten die gepaard gaan met de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten. Het extra geld – structureel en incidenteel samen – kan in het eerste jaar in totaal oplopen tot 360 miljoen euro. Dat totaalbedrag is inclusief 60 miljoen euro om de overgang van de jeugdzorg, die in 2015 ook de verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten, in goede banen te leiden.

Voor de dagbesteding is er in 2015 en het jaar erna waarschijnlijk 250 miljoen, vanaf 2017 wordt dat 150 miljoen euro. Daarbij is er de komende jaren steeds 50 miljoen euro zodat mensen die veel zorg nodig hebben toch een plekje in een verzorgingshuis krijgen als het thuis niet langer gaat.