FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Scheiden zonder rechter wordt mogelijk

8 september 2014

Partners die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand hun huwelijk ontbinden. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maakt scheiden eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. De ministerraad heeft ingestemd met de nieuwe procedure.

Op dit moment is bij een scheiding tussenkomst van de rechter nog verplicht met als het inschakelen van een advocaat. Bij de nieuwe scheidingsprocedure is dat niet meer verplicht, al hebben partners wel de keuze om alsnog juridisch advies in te winnen en de scheiding aan de rechter voor te leggen. De echtscheidingsprocedure voor partners met minderjarige kinderen verandert niet. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.

Echtparen die willen scheiden moeten straks een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet namelijk eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.