FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Slapend dienstverband is niet toegestaan

8 november 2019

Werkgevers mogen langdurig zieken niet langer in een zogeheten slapend dienstverband houden als ze geen dure transitievergoeding willen betalen. Dat oordeelt de Hoge Raad.

Bij een slapend dienstverband zit een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis en krijgt hij geen loon meer. Maar deze werknemer wordt door de werkgever toch in dienst gehouden, zodat de wettelijke transitievergoeding niet betaald hoeft te worden. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. De schatting is dat duizenden langdurig zieken in Nederland waarschijnlijk nog steeds in dienst zijn.

Een langdurig zieke kan zo tot de pensioengerechtigde leeftijd ‘slapend’ – dus alleen op papier – in dienst blijven. Na de pensioenleeftijd vervalt het recht op die transitievergoeding. De Hoge Raad oordeelde dat goed werkgeverschap ook betekent dat een werkgever een werknemer niet in zo’n slapend dienstverband mag houden om de ontslagvergoeding te ontlopen. Door deze uitspraak zijn werkgevers verplicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer het slapende dienstverband te be├źindigen met de betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.