FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Sollicitanten niet vragen naar gezondheid

9 augustus 2016

Veel werkgevers vragen in een sollicitatiegesprek naar de gezondheid van sollicitanten. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) denkt dat zowel werkgever als sollicitant niet weten wat er wel en niet mag.

Officieel mag een werkgever geen vragen stellen over de gezondheid van sollicitanten. Wel mogen ze een kandidaat vragen een aanstellingskeuring te ondergaan. Aan deze keuring zijn strenge voorwaarden verbonden. Deze is alleen toegestaan als de gezondheid of de veiligheid van de werknemer of anderen in gevaar komt wanneer de sollicitant niet voldoet aan de eisen van de medische geschiktheid. De werkgever moet bovendien de risico’s niet door andere maatregelen weg kunnen nemen. Een gecertificeerde arbodienst moet bovendien adviseren over de aanstellingskeuring en de sollicitant heeft het recht dit advies in te zien. Ook moet de werkgever bij de werving duidelijk aangeven dat een keuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure.

Toch gaat het vaak mis. Zo staan er in sollicitatieformulieren vaak gezondheidsvragen. Alleen een arts mag de sollicitant tijdens de aanstellingskeuring naar zijn gezondheid vragen. Ook tijdens een psychologische test mag de sollicitant niet naar zijn gezondheid worden gevraagd. Toch gebeurde dat in bijna de helft van de gevallen die de CKA voor een meting onder de loep nam.