FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Spaargeld wordt nog niet extra aangesproken

10 juni 2020
Consumenten hebben in coronamaanden april en mei niet extra een beroep gedaan op hun spaargeld. Drie op de 100 mensen gaven aan schulden te maken en negen op de 100 meldden dat spaartegoeden aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met 2019.
Gemiddeld over de eerste vijf maanden van 2020 gaf ruim 58 procent van de mensen aan dat hun huishouden geld overhoudt. Verder meldde 24 procent precies rond te komen. De inschatting van de financiële situatie was in april en mei (tijdens de coronacrisis) niet ongunstiger dan in de eraan voorafgaande maanden van 2020. Gemiddeld over de eerste vijf maanden van 2020 pakte de inschatting van de eigen financiële situatie iets gunstiger uit dan in dezelfde periode in 2019.

In 2019 kon 12 procent van de huishoudens naar eigen zeggen moeilijk rondkomen van hun inkomen. Van de huishoudens in de hoogste inkomensgroep gaf 1 procent aan moeilijk rond te kunnen komen. Van de huishoudens uit de laagste inkomensgroep was dit 25 procent. In de tweede inkomensgroep had bijna 40 procent van de huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.