FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Steeds meer kortlopende WW-uitkeringen

7 januari 2014

In de eerste negen maanden van 2013 werden er gemiddeld 50 duizend nieuwe WW-uitkeringen per maand geregistreerd. Vijf jaar waren dat er nog rond de 20 duizend per maand. De teller stond eind september 2013 op ruim 400 duizend WW-uitkeringen.

Ook de uitstroom in de WW is toegenomen. Het aantal be├źindigde WW-uitkeringen lag in 2013 met gemiddeld 43 duizend per maand bijna twee keer zo hoog als in 2008. De groei van de instroom in en uitstroom uit de WW hangt niet alleen samen met de verslechterde conjunctuur. De toename van het flexwerk, in het bijzonder onder jongeren, speelt ook een rol. Door de flexcontracten kunnen werknemers een baan weer snel verliezen en bouwen ze daardoor relatief korte WW-rechten op. Vooral personen jonger dan 35 jaar dragen bij aan de grotere instroom en uitstroom bij de WW.

De toegenomen dynamiek blijkt ook uit de groei van kortlopende WW-uitkeringen. Zo nam het aantal WW-uitkeringen van minder dan een half jaar toe van 72 duizend eind 2008 tot 180 duizend eind 2012. Dit komt neer op iets meer dan de helft van alle WW-uitkeringen in 2012. Vooral onder jongeren tot 35 jaar nam het aandeel kortlopende uitkeringen sterk toe. Tegelijkertijd daalde het aandeel uitkeringen met een duur van meer dan een jaar van ruim 40 procent naar een kwart van het totaal.