FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Strengere voorwaarden voor aanvulling AOW

24 maart 2014

Er komen strengere voorwaarden voor het inkopen van ontbrekende opbouwjaren voor de AOW. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft gezegd dat de aanvrager voortaan niet alleen verplicht verzekerd moet zijn, maar ook in Nederland moet werken.

Ook moet hij in het verleden 5 jaar verplicht verzekerd zijn geweest en 5 jaar in Nederland hebben gewerkt, aldus Nu.nl. Daarbij gaat de minimum inkooppremie omhoog. De AOW-inkoopregeling is in 1957 vooral gemaakt voor Nederlanders die repatrieerden uit de toenmalige overzeese rijksdelen. Volgens Klijnsma was het niet de bedoeling om mogelijk te maken dat mensen die maar kort in Nederland blijven tegen een minimumbedrag alle ontbrekende AOW-jaren inkopen en dan terugkeren naar hun land van herkomst. Vandaar dat zij nu maatregelen neemt.
Het wetsvoorstel van Klijnsma gaat voor advies naar de Raad van State. Het moet per 1 juli van dit jaar in werking treden met terugwerkende kracht. Dat betekent dat aanvragen die vanaf nu worden ingediend volgens de nieuwe regels worden behandeld.