FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Studenten moeten gaan lenen

29 mei 2014

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft overeenstemming bereikt over de invoering van een leenstelsel voor studenten. Hierdoor verdwijnt volgend jaar de basisbeurs en moeten nieuwe studenten gaan lenen.

In het akkoord blijft de OV-studentenkaart wel overeind. Deze wordt zelfs uitgebreid naar (minderjarige) MBO-studenten. Ook wordt de aanvullende beurs voor lage inkomens verhoogd en de beurs voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders behouden. Verder krijgen studenten veel langer dan nu de tijd om hun schuld af te lossen: van 15 jaar nu naar 30 tot 40 jaar.

De maandelijkse aflossing van de lening mag maximaal 4 procent van het inkomen zijn. In het huidige systeem is het maximum 12 procent. En de aflossing gaat pas in als de oud-studenten een baan hebben op minimumloonniveau.

De rente op de lening gaat iets omhoog. Het rentepercentage wordt gelijkgesteld aan een andere staatsobligatie (met een langere looptijd) dan nu het geval is. De huidige rente van 0,8 procent gaat naar 1 procent.