FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Teeven wil scheiden zonder rechter mogelijk maken

9 december 2013

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Nu is bij een echtscheiding tussenkomst van de rechter en het inschakelen van een advocaat nog verplicht. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.
Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register. De regels voor een echtscheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan ook gelden voor het geregistreerde partnerschap. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is nu al mogelijk voor geregistreerde partners zonder kinderen. Maar het is dan wel verplicht om een overeenkomst over de beëindiging op te stellen, waarvoor de bijstand van een advocaat of notaris nodig is. In de nieuwe situatie is de overeenkomst niet meer verplicht.