FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Telefoon bij abonnement blijft kredietvorm

13 april 2016

Telecombedrijven die bij een abonnement een telefoon op afbetaling aanbieden, blijven vallen onder de regels voor kredietverlening aan consumenten. De telecomsector heeft hard gelobbyd om dat van tafel te krijgen in Europa, maar dat bleek tevergeefs.

De Hoge Raad had in 2014 al bepaald dat telefoonkredieten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen. Sinds vorig najaar is op aandringen van de Tweede Kamer de sector bezig over een gedragscode voor telecomkredieten. Zo’n code zou kunnen leiden tot een vrijstelling van de Wft. Maar die code is er niet gekomen. Dit betekent dat telecombedrijven die toestellen op afbetaling willen blijven verkopen – en daarmee een krediet aanbieden – een vergunning zullen moeten aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze moeten ook aan dezelfde regels gaan voldoen als alle andere kredietverleners.
Voor consumenten betekent dit dat zij beter beschermd zullen gaan worden tegen overkreditering als ze een telefoon met abonnement op afbetaling kopen. Bij klachten kunnen ze terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD). Het kopen van een telefoon op afbetaling is uiteraard nog steeds mogelijk.