FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Tweede Kamer steunt Wet Werk en Zekerheid

19 februari 2014

De Tweede Kamer is akkoord met de Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierdoor krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen ze eerder doorstromen naar een vast contract, wordt het ontslagrecht aangepast en krijgen zowel vaste als tijdelijke werknemers bij ontslag een transitievergoeding.

De Tweede Kamer heeft besloten de wijziging van de zogenoemde ‘ketenbepaling’ met een jaar uit te stellen. Hierdoor kunnen werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken.

Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt: er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en het langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en in de zorg helemaal verboden.

De preventieve ontslagtoets blijft. Er komt een vast voorgeschreven ontslagroute: ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op een transitievergoeding. Die kan gebruikt worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege de financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris voor wie meer verdient dan 75.000 euro per jaar.

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt vanaf 1 januari 2016 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In CAO’s kunnen sociale partners afspraken maken de WW-termijn met maximaal 12 maanden verlengen. Dat moeten ze zelf betalen.

Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, moeten al het beschikbare werk aanvaarden. Wie daardoor minder verdient dan de WW-uitkering bedraagt, krijgt een aanvulling.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.