FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Uw koopkracht volgend jaar

18 september 2013

Veel van de Miljoenennota 2014 was vooraf al uitgelekt. We wisten al dat het kabinet voor volgend jaar 6 miljard euro extra bezuinigt. Dat brengt de totale bezuinigingen sinds 2008 op 54 miljard euro.
Door de kabinetsmaatregelen blijft de koopkracht volgend jaar vrijwel gelijk. Gemiddeld hebben we 0,25% minder te besteden, maar de individuele verschillen zijn zo groot dat dat percentage niets zegt. We zetten de belangrijkste maatregelen die uw koopkracht mede bepalen voor u op een rijtje.

• Kinderbijslag voor oudere kinderen gaat tussen 2014 en 2017 stapsgewijs omlaag naar het niveau van de bedragen voor kinderen tot 5 jaar.
• De grenzen van de belastingschijven stijgen niet mee met de inflatie
• De zorg- en huurtoeslagen en het kindgebonden budget worden in de komende jaren samengevoegd tot 1 huishoudentoeslag
• Inkomens tot 110% van de bijstand krijgen een eenmalig bedrag: 100 euro voor een paar, 70 euro voor een alleenstaande en 90 euro voor een alleenstaande ouder.
• De 11 kindregelingen worden vanaf 2015 samengevoegd tot 4 regelingen: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag.
• De algemene heffingskorting voor werkenden gaat van 2.001 naar 2.100 euro en wordt inkomensafhankelijk. Vanaf 20.000 euro daalt de inkomensheffing met maximaal 740 euro voor inkomens vanaf bruto 58.000.
• De arbeidskorting stijgt van 1.723 naar 2.097 euro. Maar voor inkomens vanaf 81.000 daalt de arbeidskorting van 550 naar 367 euro en uiteindelijk naar 0 in 2016.