FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vaak onvoldoende pensioen met premiepensioenregeling

15 oktober 2013

Een pensioen dat is opgebouwd door maandelijks een vaste premie af te dragen kan tot 28 procent lager uitvallen dan een pensioen volgens een eindloonregeling. Dat was te horen in het televisieprogramma TROS Radar op basis van berekeningen van pensioenadviesbureau Mercer.

Bij een middelloon- of eindloonregeling wordt de pensioenuitkering van tevoren vastgesteld. Voor een premiepensioen moet een vaste maandelijkse premie worden betaald. Met het eindbedrag koopt de werknemer zelf bij pensionering een oudedagsvoorziening in. Uit berekeningen van pensioenadviesbureau Mercer blijkt dat werknemers met deze laatste variant niet altijd voldoende pensioen kunnen opbouwen.

Er moet een rendement van zo’n zeven procent per jaar worden gehaald om een pensioen te kunnen opbouwen van ongeveer zeventig procent van het gemiddelde salaris. Voor het berekenen van de maandelijkse inleg bij het premiepensioen wordt uitgegaan van een te hoog rendement Radar. Als het tegenzit op de beurs is de premie te laag om op een goed pensioen uit te komen. Daarnaast houden de regels rondom het premiepensioen geen rekening met de inflatie en worden de kosten voor de pensioenuitvoerder niet meegenomen. Daarom pleiten de Autoriteit Financi├źle Markten en het Verbond voor Verzekeraars voor een rendement van drie procent.