FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vakbonden ongerust over nieuwe pensioenregels

24 juni 2014

Vakbonden FNV, CNV en VCP maken zich zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels. Volgens de bonden gaan diverse generaties koopkracht inleveren. Bovendien is er te weinig geregeld voor mensen met zware beroepen.

“De FNV wil een stabiel en eerlijk pensioencontract voor alle generaties. Dit is instabiel en zorgt niet voor de koopkracht die mensen zo hard nodig hebben. Dit kabinet kan de belofte dat ze nu pensioenzekerheid én een perspectief op de toekomst biedt, niet waarmaken”, zegt Gijs van Dijk, pensioenbestuurder FNV. “Daarom start de SER een brede toekomstdiscussie over pensioenen. De pensioenen worden straks nog steeds niet geïndexeerd, terwijl indexatie voor jong en oud een belangrijke pijler is voor een goede oudedagsvoorziening.”
De vakcentrales blijven de verdere uitwerking van het wetsvoorstel nauwlettend volgen. Daarbij zal de inhoud steeds worden getoetst op voldoende stabiliteit voor alle generaties, koopkrachtbehoud, een stabiele premie en een ‘fatsoenlijke pensioenuitkering’ voor jong en oud.