FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vaker rechtsbijstand bij burenruzies

1 augustus 2014

Het aantal burenruzies dat dusdanig uit de hand loopt dat uiteindelijk de rechtsbijstand wordt ingeschakeld is de laatste jaren flink gestegen. Achmea Rechtsbijstand meldt een stijging van 50%: van 400 zaken in 2011 tot 600 zaken in 2013.

De meeste ruzies komen voor in de lente en de (na)zomer, wanneer mensen meer buiten zijn en er daardoor ook meer kan voorvallen. Achmea-jurist Penny van der Heijden bespeurt een harder wordende verhouding waarbij mensen steeds sneller grijpen naar juridische middelen. “Het probleem wordt al snel gejuridiseerd, terwijl het beter is om je irritaties zonder een jurist met elkaar te bespreken.” Achmea Rechtsbijstand stelde op basis van de gemelde burenzaken een top 4 samen van de meest voorkomende oorzaken. Dit zijn geluidshinder, rookoverlast, beplanting zoals overhangende takken en spelende kinderen.