FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Veel minder wanbetalers zorgpremie

11 oktober 2016

Het aantal wanbetalers in de zorg is fors afgenomen. Eind 2014 vielen ruim 325.000 mensen onder de wanbetalersregeling. Dit is gedaald naar 290.000 op 1 augustus 2016.

De daling is een direct effect van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen die eind 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen, zegt minister Schippers van Volksgezondheid. Dat komt vooral door zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis die de mogelijkheden uit de nieuwe wet intensief gebruiken om regelingen te treffen met wanbetalers. Minister Schippers roept andere zorgverzekeraars dan ook op dit goede voorbeeld te volgen.

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. Deze premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen. Dit gebeurt om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun premie wel betalen. Per 1 juli 2016 is de premie voor wanbetalers verlaagd van 159 naar 128 euro. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken.