FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verbouwen zonder vergunning vaker mogelijk

14 oktober 2013

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen.

De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd. De nieuwe landelijk uniforme regels gaan uit van een maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

Ook kunnen gemeenten sneller omgevingsvergunningen verlenen voor plannen die tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Daarnaast wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen zo in de toekomst sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.