FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verdere daling werkloosheid

15 september 2016

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Acht jaar geleden (augustus 2008) bereikte het werkloosheidpercentage met 3,6 het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfeneenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid met 7,9 procent van de beroepsbevolking. Sindsdien daalt de werkloosheid. In augustus van dit jaar was 5,8 procent werkloos.

Sinds de piek van het totaal aantal werklozen in februari 2014 daalde de werkloosheid vooral onder 25- tot 45-jarigen. Het aantal werkloze 45-plussers bleef twee jaar lang vrijwel ongewijzigd. In het afgelopen half jaar daalde de werkloosheid echter ook onder 45-plussers. Eerder rapporteerde CBS al dat de werkloosheid onder 55-plussers lager is dan een jaar geleden, maar dat het aandeel langdurig werklozen nog niet is afgenomen.