FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vergrijzing slecht voor doorstroming

16 juli 2013

Omdat ouderen van de overheid zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, zal de doorstroming op de woningmarkt stokken. Dit stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. De toename van het aantal ouderen heeft volgens het PBL grote gevolgen voor de woningmarkt. Ouderen verhuizen in de regel al weinig, maar worden door de overheid ook gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Jonge huishoudens kunnen daardoor niet doorstromen naar de eengezinswoningen die door ouderen worden bewoond.

Meer eengezinswoningen bouwen om de komende schaarste op te vangen, heeft volgens het PBL geen zin. Over tien tot vijftien jaar komen veel woningen door overlijden van de oudere bewoners weer vrij. Nu bouwen zou daarom leegstand in de hand werken. Het aantal woningen dat met name door sterfgevallen weer beschikbaar wordt, neemt in 2038 toe tot meer dan 90 duizend woningen per jaar.