FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vermogen van huishoudens gedaald

15 januari 2014

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee vermogen van 27.000 euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd, aldus het CBS.

Begin 2008 bedroeg het vermogen van huishoudens gemiddeld nog 47.000 euro, 20.000 euro meer dan begin 2012. De vermogensdaling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de eigen woning die de voornaamste bezitting van huishoudens vormt. De gemiddelde waarde hiervan liep terug van 256.000 euro begin 2008 tot 231.000 euro begin 2012. Rond de 57 procent van alle huishoudens heeft een eigen woning. Tegelijkertijd steeg de hypotheekschuld van de eigen woning tussen begin 2008 en begin 2012: van 143.000 euro naar 163.000 euro. Ongeveer 48 procent van de huishoudens heeft een hypotheek.
Huishoudens met schulden
Vergeleken met begin 2008 is vooral het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen sterk toegenomen. Begin 2012 ging het om zo’n 830.000 huishoudens, bijna 2,5 keer zoveel als in 2008. Bij de grootste groep huishoudens (24 procent) bedroeg het vermogen maximaal 5.000 euro. Ook deze groep is de afgelopen jaren gegroeid. Het aantal huishoudens met een vermogen van een ton of meer was begin 2012 lager dan begin 2008.
Hoogste inkomens
Bijna 30 procent van het totale vermogen is in handen van de 10 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Begin 2012 bedroeg hun doorsnee vermogen 220.000 euro. In de op een na hoogste inkomensgroep was dat 121.000 euro.