FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verschil bruto en netto loon niet toegenomen

12 april 2016

Het percentage aan belastingen over het inkomen dat voor de gemiddelde werknemer wordt afgedragen, is in de 34 OESO-landen vorig jaar stabiel gebleven. Gemiddeld werd vorig jaar 35,9 procent belasting ingehouden op het arbeidsinkomen, aldus de OESO.

Het is voor het eerst weer dat het percentage niet stijgt, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Tussen 2010 en 2014 nam het percentage juist nog toe met 0,9 procentpunt. Het gaat om de zogenoemde belastingwig op arbeid: het verschil tussen de loonkosten voor een werkgever en het nettoloon dat de werknemer krijgt. In Nederland lag dit percentage vorig jaar op 36,2 procent.
Kinderloze alleenstaanden betalen relatief de meeste belasting in België (55,3 procent), Oostenrijk (49,5 procent) en Duitsland (49,4 procent). In Chili (7 procent) en Nieuw-Zeeland (17,6 procent) zijn de percentages voor deze groep het laagst. Het verschil in de loonkosten en het nettoloon van eenverdieners met twee kinderen was vorig jaar het grootst in Frankrijk en België. Het ging in deze landen om respectievelijk 40,5 en 40,4 procent. Het gemiddelde in de OESO-landen lag op 26,7 procent.