FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verschil in salaris tussen man en vrouw neemt af

1 mei 2020

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was wel nog steeds 14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen.
Het percentage wordt elk jaar kleiner. In 2019 was het gemiddelde jaarloon inclusief bijzondere beloningen van vrouwen 38 procent lager dan dat van mannen. Twee derde van dit loonverschil wordt verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken in een werknemersbaan gemiddeld 33 uur per week, vrouwen 25 uur. Het verschil in uurlonen is daarom veel kleiner: het gemiddelde uurloon van vrouwen was 14 procent lager dan dat van mannen.
In de loop van de tijd is het verschil in gemiddelde uurlonen steeds kleiner geworden. Hierbij speelt een rol dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannelijke. Dat geldt het sterkst bij de werknemers tot 45 jaar. Tien jaar geleden lag die grens nog bij 35 jaar.