FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verslaglegging bedrijven kan beter

23 oktober 2013

Beursgenoteerde ondernemingen informeren beleggers niet altijd correct over financiële zaken. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport In Balans 2013.

De verslaglegging over de beloning van bestuurders en commissarissen voldoet bijvoorbeeld nog steeds niet in alle gevallen aan de wettelijke vereisten. En informatie voor beleggers over de daadwerkelijke stand van zaken binnen ondernemingen zijn in jaarverslagen over 2012 niet altijd „eenduidig, duidelijk of juist”.

Bedrijven hebben wel meer oog voor de kwaliteit van hun financiële verslagen, maar in de praktijk blijft nog veel te wensen over. De informatie die banken en verzekeraars geven over kredietrisico’s die kleven aan hun beleggingen en vorderingen kan ook beter. Dat betreft bijvoorbeeld verstrekte leningen waarvan niet zeker is of die kunnen worden terugbetaald. Ook de informatie die wordt gegeven over kasstromen laat ruimte voor verbetering.

De AFM wijst erop dat beleggers juist in toenemende mate behoefte hebben aan kwalitatief goede informatie, nadat hun vertrouwen ook door recente incidenten op de proef is gesteld.