FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verzekeraar kan brandschade verhalen op VvE

23 oktober 2013

Vanaf 2014 lopen VvE’s extra aansprakelijkheidsrisico’s. Brandverzekeraars kunnen dan namelijk schade bij bedrijfspanden verhalen op de veroorzaker.

Brandverzekeraars maakten tot nu toe alleen gebruik van het verhaalsrecht voor schade tot 500.000 euro per gebeurtenis. Deze bovengrens wordt nu afgeschaft. Bedrijven kunnen nu nadrukkelijker worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid brandveiligheid te vergroten en brandpreventie te stimuleren.

Als de brand aantoonbaar het gevolg is van stelselmatige overtreding van veiligheidsvoorschriften of onzorgvuldig handelen terwijl de VvE daarvoor verantwoordelijk is, kan in principe brandschade bij derden volledig op die VvE verhaald worden. Voor particulieren blijft de oude regeling van kracht. De regeling geldt ook voor verenigingen van eigenaren met zakelijke verzekeringen. Bedrijven moeten door de maatregel hun aansprakelijkheidsverzekeringen mogelijk herzien.