FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verzekeraars hebben last van extreem weer

16 juni 2016

Verzekeraars behaalden in 2015 gemiddeld een negatief resultaat van 1 procent vanwege de hogere schade-uitkeringen door onder het extreme weer.

Een voorlopige schatting van de totale schadelast door storm en wateroverlast komt uit op 110 miljoen euro, verdeeld over motorvoertuigen, huizen en inboedel. De schade aan motorvoertuigen was met 60 miljoen euro het grootst. Daardoor was het voor verzekeraars wat betreft autoverzekeringen ook een lastig jaar. De uitgaven overtroffen de premie-inkomsten met gemiddeld 11 procent.
De verzekeraars hebben over het geheel genomen te kampen met een aantal ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de winst: lage rente, stevige concurrentie en de te verwachten veranderingen op maatschappelijke terreinen, zoals het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt, aldus de verzekeraars.