FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verzekeraars in actie tegen woningovervallen

18 februari 2014

Het Verbond van Verzekeraars gaat in het land 20 bijeenkomsten organiseren om ouderen te helpen bij het voorkomen van een woningoverval. Ook wijzen verzekeringsexperts slachtoffers van een overval op de hulp van Slachtofferhulp Nederland.

Tijdens de bijeenkomsten licht een speciale preventieadviseur ouderen voor over wat zij kunnen ondernemen om een woningoverval te voorkomen. Het Verbond gaat Slachtofferhulp Nederland een jaar lang informeren over de verzekeringstechnische afhandeling van schade door woningovervallen.

In 2013 vonden 638 woningovervallen plaats, in 2012 waren dat er 692. In veel gevallen was sprake van fors geweld. Steeds vaker zijn ouderen het slachtoffer van ene overval. In 2013 vond bijna 1 op de 3 woningovervallen plaats bij ouderen. Slachtofferhulp Nederland hielp vorig jaar ruim 3.000 slachtoffers en getuigen, onder meer bij het verhalen van de schade of bij het aanvragen van een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.