FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Verzekeringen brom- en snorfietsen steeds duurder

16 december 2019

Verzekeringen die diefstal van een bromfiets dekken, worden steeds duurder. Dat komt omdat het diefstalrisico erg hoog is. MoneyView berekende dat iemand die zo’n verzekering afsluit, in drie jaar tijd meer premie betaalt dan de brommer nog waard is.
Het diefstalrisico van brom- en snorfietsen is vele malen hoger dan het risico bij personenauto’s en motoren. De afgelopen twee jaar is er sprake van een stijging van het aantal gestolen bromfietsen.
Jonge bestuurders tot 24 jaar, de grootste groep snor- en bromfietsers, betalen sowieso een hogere verzekeringspremies. De verleiding is dan groot om de brommer te verzekeren op naam van een van de ouders. Dat heeft wel een risico. Als het kind schade veroorzaakt terwijl hij of zij niet als regelmatig bestuurder geregistreerd staat bij de verzekeraar, dan kunnen verzekeraars een extra eigen risico hanteren of een aanzienlijk deel van de schade verhalen op de verzekeringnemer, waarschuwt Moneyview.