FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vijf voorschriften om phishing vergoed te krijgen

25 november 2013

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. De regels gaan gelden voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken. Alleen als consumenten die regels hebben nageleefd, krijgen zij geld dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed.
Mocht een klant schade leiden en het blijkt dat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsregels, dan wordt de schade in principe niet vergoed. Wel kan een bank op basis van eigen coulancebeleid alsnog besluiten om een deel van de schade voor haar rekening te nemen. De veiligheidsregels zijn vanaf volgens jaar uniform voor alle banken. Tot nu toe hanteerde iedere bank zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

De schade als gevolg van fraude met internetbankieren daalt. Het schadebedrag is in een jaar tijd gedaald van 24,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2012 naar 4,2 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Banken zien nog steeds veel pogingen van criminelen om fraude via internetbankieren te plegen. Ze maken daarbij gebruik van malware, schadelijke software om computers van klanten te infiltreren en te manipuleren en phishing, het ‘hengelenâ€TM naar vertrouwelijke gegevens. Maar doordat banken de fraude steeds sneller kunnen herkennen en voorkomen, daalt de schade die wordt geleden. Door de campagnes over veilig bankieren zijn consumenten zich beter bewust van de methodes die criminelen gebruiken en trappen ze er minder vaak in.

De vijf veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en – betalen zijn: