FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Voorstel voor Wet werk en zekerheid

2 september 2013

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ontwerp voor de Wet werk en zekerheid voor advies naar de Raad van State gestuurd. In het ontwerp doet de minister voorstellen voor aanpassingen van flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet.
De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt in het nieuwe voorstel, volgens de minister. . Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast arbeidscontract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden.
Het ontslagrecht wordt ‘eerlijker en eenvoudiger’. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. Verder wordt de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar twee jaar. In cao’s kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen. De WW wordt meer gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. De minister wil de veranderingen voor flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. De veranderingen in ontslagrecht en WW wil hij, met oog op de huidige economische situatie, pas vanaf 1 januari 2016 in laten gaan. Werkgevers en werknemers hebben dan ook de tijd zich voor te bereiden.