FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Weinig extra inkomsten voor alleenstaande vrouwen met AOW

24 juni 2014

In 2012 ontvingen bijna 2 miljoen huishoudens AOW. Voor 173.000 65-plushuishoudens bedroegen de extra inkomsten naast de AOW minder dan 250 euro per maand. Hieronder waren 111.000 alleenstaande vrouwen van 65 jaar of ouder. Dat meldt het CBS.

Van de alleenstaande vrouwen ontving in 2012 ruim 17 procent geen of hooguit 250 euro per maand boven de AOW. Dit aandeel is in twaalf jaar tijd flink gedaald: in 2000 was het nog ruim 22 procent. Alleenstaande 65-plussers kregen in 2012 gemiddeld 1080 euro bruto per maand aan AOW. Een paar waarvan beiden ouder dan 65 jaar zijn, ontving 1550 euro bruto. De aanvullende inkomsten verschillen sterk in omvang. Zo ontving 55 procent van de 65-plushuishoudens maandelijks 1000 euro of meer naast de AOW. Ruim een kwart had tussen de 500 en 1000 euro aanvullende inkomsten en bijna 9 procent hooguit 250 euro.
Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestaat gemiddeld voor 38 procent uit de AOW. Het aanvullend pensioen draagt voor 37 procent bij. Inkomen uit vermogen levert met gemiddeld nog geen 5 procent slechts een kleine bijdrage. Ruim 410.000 huishoudens ontvingen naast de AOW huurtoeslag. Voor 34.000 huishoudens was dit de enige andere inkomensbron.