FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkloosheid blijft stijgen

20 februari 2014

De werkloosheid in Nederland is in januari gestegen naar 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dat is 0,1 procent hoger dan in december. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal werkloze personen nam toe met 10.000 naar 678.000. Over de afgelopen drie maanden gemeten is de werkloosheid vrijwel gelijk gebleven. Het baanverlies neemt toe, maar tegelijkertijd trekken relatief veel werklozen zich terug van de arbeidsmarkt.

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met ruim 5 procent tot 460.000. Onder jongeren tot 25 jaar liep het aantal uitkeringen met 10 procent harder op dan gemiddeld. Ook vanuit seizoengevoelige sectoren zoals landbouw en bouwnijverheid steeg het aantal uitkeringen sterk, evenals vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn.

In januari werden 79.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 56.000 uitkeringen beëindigd, waarvan 27.000 vanwege werkhervatting.