FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkloosheid gedaald

19 december 2013

De werkloosheid nam in november 2013 met 21.000 af en kwam uit op 653.000 personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11.000 is toegenomen tot 419.000. In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen. Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 10 duizend per maand af. Deze daling van de werkloosheid hangt samen met een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt.
November 2013 telde 419.000 lopende WW-uitkeringen, 3 procent meer dan in oktober. De toename deed zich vooral voor bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid.