FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkloosheid gedaald

21 november 2013

Zo’n 8,5 procent van de beroepsbevolking is momenteel werkloos. Het CBS meldt dat de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid in oktober 2013 met 11.000 afnam en uitkwam op 674.000 personen.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober met 8.000 is toegenomen tot 408.000. In juli van dit jaar was de werkloosheid met 8,7 procent op het hoogste niveau na een stijging van twee jaar. De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 7.000 per maand af. De werkloosheid daalde het sterkst bij mannen en jongeren.