FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkloosheid opnieuw toegenomen

18 juli 2013

De werkloosheid is in juni 2013 met 16 duizend toegenomen en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De werkloosheid is daarmee opgelopen tot 8,5 procent.

Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100 duizend meer werklozen. De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11 duizend werklozen per maand bij. Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7 duizend. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep. Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2 duizend werklozen per maand bij.