FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werknemer rekent op werkgever bij financiele zaken

13 september 2019

Ruim driekwart van de werknemers wil bij financiele problemen ook terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken. Toch is de helft van de werknemers zich op dit moment niet bewust of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt. Uit eerder onderzoek van het Nibud bleek dat 62 procent van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft; loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. 13 procent van de ondervraagden heeft op dit moment zorgen of vragen over geld, aldus Wijzer in geldzaken.

78 procent van de werknemers zou willen dat hun werkgever met hen meedenkt. Zij wensen van hun werkgever vooral hulp bij de mogelijkheid om tijdelijk meer of minder te werken (51 procent), gevolgd door berekeningen van financiële gevolgen voor het inkomen of voor het pensioen. Bijna de helft (47 procent) van de werknemers die met de werkgever na willen denken over de financiële gevolgen van minder werken, wil meer vrije tijd voor zichzelf. Daarnaast worden ook redenen als leeftijd (39 procent), meer tijd voor andere activiteiten (36 procent), zorg voor de kinderen (34 procent) en gezondheid (33 procent) vaak genoemd.