FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werknemer wil zekerheid over pensioen

28 mei 2014

Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, willen vooral financiële zekerheid voor later. Ruim 70 procent wil dat pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook als dat betekent dat de pensioenen lager uitkomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als werknemers zelf een pensioenregeling mogen samenstellen, wil ruim de helft een hogere premie afdragen om zo een hoger pensioen te krijgen. Ze vinden het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden. Ruim 30 procent betaalt liever minder premie.

De meerderheid wil geen lager pensioen en is bereid langer te werken of een hogere pensioenpremie te betalen. Ruim de helft van de werknemers vindt het logisch dat ze langer moeten werken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, vooral omdat mensen langer gezond blijven en ouder worden. Bijna een kwart vindt het logischer dat de pensioenen om die reden verlaagd worden. Langer doorwerken noemen zij niet realistisch.

Als er te weinig geld is om de pensioenen te kunnen uitbetalen, is een meerderheid voor een hogere premie voor werknemers en werkgevers. Een klein deel is voor verlaging van de pensioenen.