FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering

7 augustus 2019

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond 61 jaar. Deze steeg vanaf 2007 onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Ook is de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk verhoogd. In 2018 kregen personen vanaf 66 jaar een AOW-uitkering. Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gingen, daalde door deze maatregelen van 88 procent in 2006 naar 34 procent in 2018. Het aantal personen van 55 jaar of ouder met loon als voornaamste inkomensbron is tussen 2006 en 2018 bijna verdubbeld.

Andere factoren die van invloed waren op het hogere aandeel werkende 55-plussers zijn de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzende bevolking. In 2018 waren er bijna vier keer zoveel werknemers van 60 tot 65 jaar als in 2006. Het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam sterk toe van 9 duizend in 2006 naar 81 duizend in 2018.