FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkongevallen vaak bij jonge werknemers en uitzendkrachten

18 februari 2016

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval.

Jaarlijks worden ruim 2.000 arbeidsongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden onderzocht door de Inspectie SZW. De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Gemiddeld komt dat uit op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw ligt dat respectievelijk op 168 en 142 per 100.000 banen.
Jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen ligt in de jaren 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding hoog, te weten 74.