FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen

9 juli 2014

De Eerste Kamer heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.

De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Senator Flierman (CDA) diende een motie in die de regering verzoekt voor 1 oktober 2014 afdoende waarborgen te creëren die moeten bijdragen aan het gegarandeerd continueren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaf aan dat hij de motie ziet als ondersteuning van zijn beleid. Deze motie werd aanvaard.