FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Wetsvoorstel voor meer huurwoningen in sociale en vrije sector

6 oktober 2016

Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Dat is een van de maatregelen uit het wetsvoorstel van minister Blok van Wonen.

Met een pakket aan maatregelen wil hij het aanbod aan betaalbare huurwoningen stimuleren, zowel in de sociale als in de vrije sector. Behalve de heffingskorting worden de regels eenvoudiger als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Het gaat om sociale huurwoningen die gezien hun maximale huurprijs ook in de vrije sector verhuurd kunnen worden. Voorwaarde is dat de corporatie voor elke verkochte duurdere sociale huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning terug bouwt.
In de soepeler regels vervalt de verplichte zienswijze van de gemeente, als de corporatie sociale huurhuizen wil verkopen die gezien hun kwaliteit een huurprijs mogen hebben boven de sociale huurgrens van 710 euro per maand. De belegger die de huizen koopt, moet deze minstens zeven jaar verhuren voor maximaal 850 euro per maand. Ook moet de corporatie voor elke verkochte woning waarvoor geen zienswijze wordt gevraagd een goedkope woning terug bouwen, met een huur van maximaal 586 euro per maand.
Ook in de vrije huursector wil de minister het aanbod verder vergroten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid huurwoningen in de vrije sector als aparte categorie op te nemen in bestemmingsplannen.