FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Wijzigingen basispakket zorgverzekering

12 juni 2014

Per 1 januari 2015 wordt het basispakket van de zorgverzekering iets aangepast. Het gaat onder meer om verschuivingen uit de AWBZ, geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren.

Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket per 1 januari 2015 uitgebreid met zintuiglijk gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging zonder verblijf en het tweede en derde jaar intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz – maakt al onderdeel uit van het basispakket. Verder is veranderd dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf om voor vergoeding in aanmerking te komen. Minister Schippers heeft verder vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket.