FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Wijzigingen in belasting per 2014

19 december 2013

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014 en een paar onderliggende wetten. Dat betekent dat per 1 januari een aantal belastingtarieven wijzigen.
We zetten een aantal nieuwe tarieven en regels voor u op een rijtje. Een compleet overzicht van de Belastingdienst vindt u hier in ‘ Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014’.
In 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Diverse fiscale regels die gelden voor 65plussers zoals heffingskortingen en zorgkosten, groeien mee met deze leeftijd.
Per 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat betekent dat vanaf een inkomen van 19.645 euro de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan – ongeacht de hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning – niet lager worden dan 1.366 euro (vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd 693 euro).
Met ingang van 2014 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten voor een eigen woning in de hoogste belastingschijf kunnen worden afgetrokken (zoals hypotheekrenteaftrek) elk jaar met 0,5procentpunt verlaagd, van 52 procent in 2013 en 51,5 procent in 2014 naar uiteindelijk 38 procent vanaf 2041.
De vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen gaan licht omhoog: in 2014 is de jaarlijkse belastingvrije schenking 5.229 euro (in 2013 was het 5.141 euro). De eenmalige vrijstelling voor (officiële partners van ) kinderen tussen 18 en 40 jaar 25.096 euro (2013: 24.676 euro). Als de eenmalige schenking wordt gebruikt voor de eigen woning of voor een studie dan is de vrijstellingsgrens 52.281 euro (2013: 51.407 euro).