FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Woningcorporaties investeren minder in middenklasse woningen

6 april 2016

Nieuwe regels voor woningcorporaties zorgen ervoor dat bijna twee derde van de corporaties niet meer investeert in middeldure huurhuizen.

Volgens brancheorganisatie CorporatieNL is dat te wijten aan de nieuwe Woningwet die voorschrijft dat corporaties zich vooral moeten richten op de verhuur van sociale woningen.
Corporaties mogen alleen bij uitzondering andere activiteiten daarnaast ondernemen. Volgens CorporatieNL heeft 37 procent van de corporaties hierdoor al nieuwe bouwprojecten geweigerd. 63 procent van de organisaties heeft besloten niet meer te investeren in de middenklasse van huurwoningen. De rest gaat hier wel mee door, vooral omdat ze willen blijven voorzien in de woningbehoefte van middeninkomens en van toekomstige doelgroepen zoals senioren.