FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Woningtekort loopt op

29 oktober 2013

Doordat het aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen sinds 2009 daalt en het aantal huishoudens blijft groeien, zal vooral in de Randstad de druk op de woningmarkt toenemen. Het tekort aan woningen loopt op van 2 procent in 2012 naar 4 procent in 2020.

Dat blijkt uit de Primos prognose van onderzoeksbureau ABF Research, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en negen provincies. Sinds 2009 is het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen gedaald van 80.000 naar nog geen 60.000 per jaar. Het Rijk en de bouwers verwachten dat ook de komende jaren dit niveau gehandhaafd blijft. Door het slopen en samenvoegen van woningen ligt de werkelijke toename van woningen op 40.000 à 45.000 per jaar.

Het aantal huishoudens groeit echter met circa 60.000 door instroom van migranten en toenemende individualisering. Van elke vijf huishoudens die er de komende jaren bijkomen, zijn vier alleenstaand. In 2020 is het woningtekort daardoor toegenomen van 160.000 naar 290.000 woningen. Het woningtekort loopt daardoor in op in de Randstad. In 2020 zal het tekort in de regio’s Amsterdam en Utrecht 8 tot 10 procent bedragen. Maar rond 2030 komen circa 53.000 koopwoningen per jaar vrij door de vergrijzing. Doordat bijna de helft van de babyboomers in het bezit is van een eigen woning, komen over tien tot vijftien jaar veel woningen op de markt door overlijden van de eigenaar.