FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Woonbond heeft kritiek op huurplannen Blok

14 april 2014

De Woonbond is niet blij met het plan van minister Blok om tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. De maatregelen leiden niet tot meer beschikbare woningen en de huurdersbescherming staat onder druk.

De overheid vind dat mensen eerder een huurwoning moeten kunnen krijgen, maar die niet onder alle omstandigheden decennia lang kunnen blijven bezetten. Met een flexibeler huurrecht moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderd worden en moeten verhuurders te verleiden eerder woonruimte aan te bieden, omdat ze de zekerheid hebben dat een huurcontract eindigt. De Woonbond geeft aan ‘veel moeite te hebben met tijdelijke huurcontracten’. “Die zorgen voor verslechtering van de rechtspositie van huurders. Je creëert hiermee geen nieuwe woonruimte, je verschuift slechts het probleem.”

Woningcorporaties zijn juist wel positief over de tijdelijke contacten. We zien dit als één van de instrumenten om de situatie op de woningmarkt te verbeteren en doorstroming te stimuleren,” zegt een woordvoerder van Aedes. De brancheorganisatie verwacht dat corporaties alleen tot tijdelijke huurcontracten als lokale situaties erom vragen. “Ze kunnen het lokaal inzetten om knelpunten op de huurmarkt op te lossen.”