FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Woonbond naar rechter om huurverhoging

21 maart 2016

De Woonbond dreigt naar de rechter te stappen om de huurverhoging terug te draaien die heeft plaatsgevonden op basis van belastinggegevens. De Belastingdienst mocht namelijk die inkomensgegevens niet delen.

Sinds de zomer van 2013 mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huren extra verhogen voor bepaalde inkomensgroepen. De Belastingdienst laat daarom aan verhuurders weten in welke inkomenscategorie een huurder valt zodat de verhuurder kan bepalen hoe hard de huur omhoog mag. Maar de Raad van State oordeelde onlangs dat in de wet niet expliciet is opgenomen dat de fiscus de plicht heeft om die gegevens te delen.

Volgens de Woonbond zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingen onrechtmatig en hebben huurders recht op het te veel betaalde bedrag en een huurverlaging. Omdat een schikking met de Belastingdienst en verhuurders er niet in zit, is de Woonbond naar eigen zeggen genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. Daarnaast bereidt de organisatie ook een collectieve zaak voor. Namens de huurders wil de organisatie ongeveer 300 miljoen euro terugeisen.