FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

WOZ-waarden openbaar

11 oktober 2016

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. De Rijksoverheid meldt vrij opgetogen ‘de eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten’. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat een onacceptabel laag aantal.

Het WOZ-waardeloket en de Landelijke Voorziening WOZ zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Kadaster, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer.

VEH vindt het niet kunnen dat nog maar een kwart van alle 390 gemeenten de WOZ-waarden van woningen openbaar heeft gemaakt op het centrale wozwaardeloket.nl. Per 1 oktober moeten de WOZ-waarden van alle huizen voor iedereen kosteloos inzichtelijk zijn op het centrale loket. Maar in sommige gemeenten kunnen burgers nog niet eens informatie vinden over hoe ze aan waardebepalingen van woningen kunnen komen. ‘Onacceptabel’, zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. ‘Hiervoor is geen excuus. Ook gemeenten moeten zich aan de wet houden. Die openbaarheid moet er direct komen, minister Plasterk moet dat regelen.’
Uit de rondgang van VEH blijkt dat gemeenten een doolhof aan informatiebronnen hebben gecreëerd. Sommige gemeenten, zoals Alphen aan den Rijn, stellen onterecht beperkingen aan het aantal waardebepalingen dat mensen kunnen opvragen. Maassluis en St. Anthonis verstrekken de WOZ-waarden alleen per post. Een aantal gemeenten zegt dat ze hun gegevens pas vanaf maart 2017 kunnen aanleveren.