FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 gestegen

16 maart 2020

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 44 werden verzuimd wegens ziekte.
In 2018 was het verzuim nog 4,3 procent, in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim. Verzuim wegens ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. In het laatste kwartaal van 2019 liep het ziekteverzuim op tot 4,5 procent. Alleen de eerste kwartalen van 2018 (4,7 procent) en 2019 (4,9 procent) kenden een hoger ziekteverzuim.
In 2019 werd door werknemers het meeste verzuimd in de gezondheidszorg, en bij waterbedrijven en afvalbeheer (beide 5,7 procent). Hoewel de gezondheidszorg pas sinds 2018 het hoogste ziekteverzuim kent, is het verzuim daar al jaren bovengemiddeld hoog. Vooral onder werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen is het verzuim hoog: op de duizend dagen werd door hen 68 dagen niet gewerkt vanwege ziekte.
De toename van het ziekteverzuim is vanaf 2014 zichtbaar in vrijwel alle bedrijfstakken. Alleen in de financi├źle dienstverlening is het ziekteverzuim afgenomen, tot 2,7 procent.