FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Zorgen over financiën toekomstige gepensioneerden

1 juli 2016

Budgetinstituut Nibud maakt zich zorgen om de mensen die over een aantal jaren met pensioen gaan. Die zullen door stijgende uitgaven en teruglopende inkomsten naar verwachting vaker in de financiele problemen komen.

In het rapport Bestedingen van ouderen van het Nibud constateert het instituut dat de huidige gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijd en zorgkosten. Daar staat tegenover dat er een groep gepensioneerden aan komt die minder pensioen opbouwt. Die hebben minder inkomsten, maar hebben we te maken met de oplopende kosten voor zorg en bijvoorbeeld huisaanpassingen om de woning levensloopbestendig te maken. Bovendien heeft een groot deel van de toekomstig gepensioneerden nog een hypotheekschuld na afloop van de hypotheek. Vanaf 2031 vervalt daarbij voor veel hypotheekschulden het recht op hypotheekrenteaftrek. Ook dat heeft een nadelig effect op de financiën. Het Nibud constateert ook dat de verschillen tussen gepensioneerden worden groter.